Jaké jsou vaše plány do budoucna s elektrickými letadly Eviation Alice?

Alice poprvé vzlétla 27. září z mezinárodního letiště Grant County International Airport ve Spojených státech. Let trval celkem osm minut a stroj dosáhl výšky přes 1000 metrů. Po prvním vydařeném zkušebním letu tohoto příměstského letadla Alice můžeme říct, že éra udržitelného letectví je konečně tady.

Očekáváte další rozvoj letecké dopravy? A jaký to bude mít dopad na emise, které toto odvětví produkuje?

Eviation Alice neprodukuje žádné uhlíkové emise a také výrazně snižuje hluk. Studie poradenské společnosti Roland Berger z roku 2020 ukázala, že odvětví letectví představuje tři procenta celosvětových emisí uhlíku. S rostoucí poptávkou po osobních a nákladních letech a s tím, jak ostatní průmyslová odvětví snižují svou uhlíkovou stopu, by letectví mohlo do roku 2050 tvořit až 24 procent celosvětových emisí.

Související

Znáte přesné datum zařazení elektroletadel do provozu?

Očekáváme, že letadla začneme používat od roku 2025.

Jaká je nosnost letadel a jak dlouho trvá jejich dobíjení?

Alici může pilotovat jeden pilot a její nosnost je 1200 kilogramů. Nabití bude vyžadovat zhruba 30 minut na jednu letovou hodinu, maximální dolet je až 815 kilometrů. Hlavní prioritou je bezpečnost.

Co znamená modernizace vašich leteckých i dalších služeb pro ceny za přepravu?

Každoročně upravujeme ceny na začátku roku tak, abychom byli schopni investovat do naší infrastruktury a technologií, také abychom zajistili odolná, udržitelná a prvotřídní zákaznická řešení.

Modernizujeme naše letadla a vozidla, rozšiřujeme logistická překladiště a třídicí centra, abychom uspokojili rostoucí poptávku zákazníků. Současně investujeme do ekologických a udržitelnějších řešení, jako je udržitelné letecké palivo a elektrická vozidla.

Úprava cen reflektuje vývoj inflace a dynamiku růstu administrativních nákladů plynoucích z regulatorních a bezpečnostních opatření.

Zároveň navazujeme partnerství s novými leteckými společnostmi, letos například s Cargojet a Singapore Airlines. Stavíme nová zařízení a modernizujeme mnoho našich stávajících míst po celém světě. Naše odpovědnost vůči životnímu prostředí je pro nás v DHL Express i nadále hlavním cílem a zůstává jedním z klíčových pilířů dlouhodobé strategie naší skupiny. V první polovině tohoto roku jsme podepsali smlouvy se společnostmi Neste a bp, abychom výrazně zvýšili využívání udržitelného leteckého paliva. Kromě toho pokračujeme v investicích do elektrifikace naší flotily na poslední míli.

Alice poprvé vzlétla 27. září z mezinárodního letiště Grant County International Airport ve Spojených státech.
Alice poprvé vzlétla 27. září z mezinárodního letiště Grant County International Airport ve Spojených státech.
Foto: Francis Zera

Mění DHL Express své ceny ve všech zemích stejně?

Úprava cen reflektuje vývoj inflace a dynamiku růstu administrativních nákladů plynoucích z regulatorních a bezpečnostních opatření. Tato opatření pravidelně aktualizují národní a mezinárodní orgány v každé z více než 220 zemí, ve kterých DHL Express působí. Úpravy cen se v jednotlivých zemích budou lišit podle lokálních podmínek a budou se vztahovat na všechny zákazníky, pokud to bude smluvně možné. Od 1. ledna 2023 se v České republice ceny navýší v průměru o 9,9 procenta ve srovnání s rokem 2022, a to i přesto, že je meziroční inflace v České republice kolem 18 procent.

Očekáváte v nadcházejícím období růst e‑commerce?

Ano, předpokládáme, že e‑commerce se bude dařit i v této složité ekonomické situaci způsobené covidem a válkou na Ukrajině. Toto přesvědčení je založeno na výzkumu DHL a Sternovy School of Business, který se nazývá DHL Trade Growth Atlas. Mezinárodní e‑commerce je nyní o 10 procent nad hranicí před pandemií a neustále roste.

John Cornish

Započal svou DHL kariéru ve Velké Británii v roce 1984 a postupně působil v různých manažerských pozicích v síti DHL Express a v řadě zemí včetně Velké Británie, Belgie, Bulharska, Malajsie nebo Hongkongu. V roce 2017 byl jmenován CEO CEU DHL Express. Jeho manažerská filozofie považuje za středobod zákazníka a jeho potřeby, které musí DHL Express mít vždy za svou prioritu. John Cornish je také velkým sportovním příznivcem, preferuje zejména ragby, kde byl sám hráčem, trenérem a nyní je jeho zaníceným fanouškem. Rád si rovněž odpočine u dobré knihy nebo filmu.

Jak se zelená doprava a logistika projeví ve službách DHL Express v regionu CEE?

V Deutsche Post & DHL usilujeme o dosažení klimatické neutrality. Od roku 2011 přepravujeme všechny vnitrostátní balíky a balíky pro naše soukromé zákazníky CO₂ neutrálním způsobem. Od července 2022 je GoGreen také automaticky součástí zásilek mezinárodních soukromých zákazníků. S novou službou GoGreen Plus nyní posouváme přepravu šetrnou ke klimatu na další úroveň aktivním omezováním emisí. Naším závazkem je investice do udržitelnosti ve výši sedm miliard eur do roku 2030.

Uvažujete také o využití vlaků k přepravě?

Skupina Deutsche Post DHL již železniční přepravu využívá. Její společnost DHL Freight nabízí bezpečnou, spolehlivou a ekologickou nákladní přepravu po železnici, a to buď po Evropě, nebo Asii v podobě LCL pro nižší zátěž nebo FCL pro plné kontejnerové zatížení. Odeslání balíku vlakem ušetří v průměru více než 30 procent emisí zásilky ve srovnání s přepravou konvenčním kamionem.

Jak se vám daří investovat do růstu zaměstnanců motivovaných smysluplnou prací a férovým jednáním?

Každý jednotlivý zaměstnanec je pro DHL Express velmi důležitý. Společnost proto každoročně investuje do četných zaměstnaneckých iniciativ. Zaměstnanci jsou například povzbuzováni k tomu, aby podporovali věci, pro které jsou nadšeni, pomocí iniciativy DHL’s Got Heart. Či rámec DHL4All, který je zaměřen na vytváření kultury sounáležitosti se zaměstnanci bez ohledu na jejich národnost, etnický původ, schopnosti, pohlaví nebo sexuální orientaci, je silným hnacím motorem spravedlivých a inkluzivních praktik. Prostřednictvím programu Certified International Specialist (CIS) jsou zaměstnanci začleněni do kulturní páteře v srdci DHL Express a získají znalosti, které potřebují ke každodennímu poskytování vynikajících služeb zákazníkům.

Jaké další možnosti a změny přicházejí díky pokročilé automatizaci a robotizaci?

V loňském roce společnost DHL Express představila ve dvou zemích v Asii a Tichomoří DHLBot, robotické rameno s umělou inteligencí, které automatizuje třídění balíků. To doplňuje ruční třídění malých zásilek a umožňuje zpracovávat větší objemy, zejména v hlavní sezoně, a zároveň zvyšuje celkovou provozní efektivitu nejméně o 40 procent.

V souladu s cílem strategie Deutsche Post DHL Group 2025 poskytovat dokonalost v digitálním světě je implementace řešení robotického ramene jedním z mnoha projektů digitální transformace, do kterých skupina investuje, aby zlepšila zkušenosti zákazníků a zaměstnanců a zlepšila provoz. Do roku 2025 skupina vynaloží přibližně dvě miliardy eur na iniciativy k dosažení vyšší efektivity prostřednictvím automatizace a robotiky a také pokročilé analýzy dat.

Související