Poskytovatel přepravy a logistiky cargo-partner učinil velké pokroky ve snižování spotřeby papíru ve svých kancelářích po celém světě. Za posledních několik let společnost digitalizovala a přepracovala řadu obchodních procesů, od operací letecké a námořní přepravy až po fakturaci a celní dokumentaci. Digitalizace dokumentů je součástí její komplexní strategie udržitelnosti.

Ačkoli se odvětví letecké přepravy při mnoha procesech stále spoléhá na papírovou komunikaci, existuje značný potenciál ke snížení spotřeby papíru prostřednictvím elektronických leteckých nákladních listů (eAWB). cargo-partner zahájil proces přechodu na eAWB v roce 2015, přičemž každý rok přechází na eAWB stále více zemí. Podle celosvětové zprávy zveřejněné IATA dokázala společnost cargo-partner během 12 měsíců zvýšit svůj podíl eAWB o 26 procent u zásilek z Asie a o 13 procent u zásilek z Evropy.

Společnost cargo-partner sleduje svou spotřebu papíru ve všech centrálně registrovaných tiskárnách po celém světě. Mnohé organizace v jednotlivých zemích již snížily svou spotřebu papíru, například digitalizací procesů celního odbavení a fakturace a přechodem na elektronické objednávky (eDO) a potvrzení o doručení (ePOD). Maďarská pobočka společnosti cargo-partner od roku 2018 snížila spotřebu papíru o 80 procent v námořní přepravě a o 34 procent v letecké přepravě. V Singapuru společnost cargo-partner za poslední tři roky snížila tisk papíru o 30 procent, zatímco ve Vietnamu organizace dosáhla za stejné období snížení o 15 procent. V Thajsku se spotřeba papíru za poslední rok snížila o 25 procent.

Související

Kromě toho společnost spustila komplexní interní informační kampaň na zvýšení environmentálního povědomí. „Informovanost zaměstnanců o vlivu na životní prostředí hraje hlavní roli v iniciativách globální udržitelnosti,“ říká Sandra Zechmeister, Project Lead Sustainability ve společnosti cargo-partner. „Dokonce i drobné činnosti, jako například použití dvou obrazovek pro porovnávání dokumentů namísto tisku, mohou mít velký vliv na celkovou spotřebu papíru.“

Austrálie bez papíru díky CargoWise

Některé novější pobočky, jako například dceřiná společnost cargo-partner v Austrálii, jsou dokonce od prvního dne bez papírů. Australská pobočka cargo-partner, která byla založena v Melbourne v roce 2019, od začátku pracuje s logistickým softwarem CargoWise, který funguje jako pilotní program pro následné zavedení CargoWise v rámci globální organizace. Australský tým využívá digitální platformu pro celý management dopravy a komunikaci, čímž se eliminuje potřeba tisknout složky, faktury, předběžná upozornění a podobně – s jedinou výjimkou pro dokumenty, které jsou ze zákona povinné v tištěné formě.

Digitalizace je klíčem

Přechod z papírové na digitalizovanou dokumentaci nejen snižuje environmentální stopu cargo-partner, ale slouží také ke zefektivnění operací a menší náchylnost k chybám. Sandra Zechmeister vysvětluje: „Digitalizace našich obchodních procesů je klíčem ke zvýšení kvality našich údajů a zefektivnění spolupráce se zákazníky a partnery. Naše platforma řízení dodavatelského řetězce SPOT sehrála zásadní roli při zvyšování přesnosti údajů a pokračující zavádění CargoWise nám dále pomáhá pokračovat v našem úsilí o digitalizaci a zvyšovat spokojenost zákazníků. Zároveň můžeme využít digitalizaci ke snížení spotřeby papíru a jiných zdrojů a zvýšení efektivity procesů ve prospěch všech zúčastněných stran.“

Společnost cargo-partner bude nadále pracovat na hledání způsobů, jak minimalizovat svůj vliv na životní prostředí a pomáhat všem zúčastněným stranám, aby byl provoz udržitelnější.

Související