Rok 2022 skončil pro přepravce nad očekávání dobře. Přes překážky, se kterými se musely společnosti vyrovnávat, vykazují přepravní špičky nárůst tržeb. Globálně dokázalo DSV zvýšit tržby meziročně o 29 procent, celkem na 750 miliard korun. Základem úspěchu se pro DSV staly silné marketingové strategie a rychlá adaptabilita na změny. Česká pobočka společnosti se na úspěchu podílela tržbami v hodnotě sedm miliard korun. Nejdéle působící divize DSV Road na loňských tržbách participovala necelými dvěma miliardami korun, což znamená nárůst o 13 procent oproti roku 2021. 

Loňský rok byl v mnoha aspektech zlomový. Přepravci si museli počínat velmi kreativně a adaptovat se na změny v co nejkratším čase. Geopolitický konflikt na Ukrajině donutil řadu z nich ke změně tras přepravy zboží, lockdowny v Číně transport prodlužovaly jako v dobách covidu a nedostatek skladovacích prostor tlačí dodnes logistiky k maximální úspoře místa. Očekávání, že rok 2022 přinese návrat světového obchodu, jak vypadal před covidem, se ukázalo jako mylné.

Přesto hlásí lídři světové přepravy za minulý rok nárůst tržeb, celkově v řádech nižších desítek procent. DSV se podařilo navýšit tržby o třetinu, konkrétně o 29 procent, na hodnotu 750 miliard korun. I přes negativní okolnosti, jako napřílad odklon tras mimo Rusko, a vysoké kongesci v asijských i evropských přístavech DSV vykázalo kontinuální růst a pozitivní výsledky. Nejvíce se dařilo divizi Air&Sea, která zvýšila své tržby meziročně o 32 procent a je nejsilnější divizí společnosti.

Vhodná obchodní strategie

Základem pro úspěšnou činnost firmy je vždy volba vhodné obchodní strategie. Pro přepravní společnost DSV ji tradičně reprezentuje silná M&A strategie. M&A strategie (Mergers and Acquisitions) je volena pro synergický růst sloučené společnosti, která má větší hodnotu než separátní jednotky. Díky správně nastavenému byznysovému plánu mohlo DSV podniknout v roce 2021 další z téměř každoroční tradice akvizic – nejnověji společnosti Agility GIL, jejíž integrace byla letos úspěšně dokončena. Předešlé akvizice DSV zahrnovaly firmy Panalpina, UTi Worldwide a ABX Logistics.

Související

Společnost DSV letos slaví jubileum 25 let působení v Čechách. Za tuto dobu se probojovala mezi čtveřici největších přepravců působících v tuzemsku a neustále se rozrůstá. „Dle našich nekonsolidovaných odhadů se budou loňské tržby DSV v České republice pohybovat okolo sedmi miliard korun. Přesná čísla ještě nemáme dostupná, ale můžeme konstatovat, že nás nepředvídané události minulého roku díky silné globální základně společnosti neovlivnily,“ sděluje Petr Chocholatý, managing director společnosti DSV Road. Divize DSV Road, která v Čechách působí nejdéle, za rok 2022 vykázala tržby v hodnotě dvou miliard korun. Oproti roku 2021 to z hodnoty 1,757 miliard představuje nárůst o 13 procent.

Oživení trhu ve druhé polovině roku?

„Výhled na rok 2023 předpokládá celosvětový hospodářský růst přibližně o dvě až tři proenta. Za normálních okolností bychom očekávali, že objemy dopravy porostou v souladu s ekonomikou, ale ve druhé polovině roku 2022 objemy nákladů klesly více než HDP v důsledku snížení úrovně zásob a vlivem změn v chování spotřebitelů po covidové pandemii. Očekáváme proto, že tento negativní vývoj objemů nákladní dopravy bude pokračovat také v první polovině roku 2023, avšak s oživením v polovině druhé,“ dodává Mikael Kjeldgaard, Managing Director DSV Air & Sea.

V letošním roce budou logistické společnosti podrobeny i dalším výzvám. Mimo jiné skartaci 600 tisíc přepravních kontejnerů a poklesu volných transportních kapacit, zmiňovaný pokles transportovaných zásilek nebo rušení až čtvrtiny námořních spojů z Asie do Evropy. Největší světoví přepravci jsou však na složité okolnosti světového obchodu maximálně připraveni.

Související