Společnost PST CLC Mitsui-Soko spustila vlastní mobilní aplikaci, která slouží řidičům přepravujícím kontejnery a zákazníkům firmy. Aplikace je totiž on-line spojena se zákaznickým portálem PST CLC Mitsui-Soko. Díky aplikaci mají dispečeři a zákazníci aktuální přehled o stavu zásilek.

Doteď veškeré informace o nakládkách a vykládkách řidiči předávali dispečerům telefonicky nebo e-mailem, což bylo zdlouhavé a nesystémové. To díky aplikaci odpadá. „Řidič v aplikaci pouze kliká, nemusí nic psát. Navíc může do systému jednoduše přiložit fotodokumentaci, například když zjistí, že je zásilka poškozena. V reálném čase se informace zobrazí dispečerům i zákazníkům, což je velký přínos,“ popisuje Zbyněk Slezák, manažer pro IT společnosti PST CLC Mitsui-Soko. Díky aplikaci je jasný on-line přehled o stavu přepravy zásilky – od nakládky v terminálu až po vyložení. Před spuštěním aplikace zákazníci dostávali od PST CLC Mitsui-Soko tabulky v Excelu, ve kterých byly informace o stavu přeprav, jde tedy o výrazný posun.

Hlavní výhodou aplikace je automatizace a také transparentnost ve vztahu k zákazníkům. „Většina řidičů, se kterými spolupracujeme, je externích. Každý řidič, který s námi spolupracuje, nemusí být vybaven žádným našim zařízením, jen si jednoduše do mobilu stáhne aplikaci, do níž se přihlásí,“ konstatuje Vít Votroubek, generální ředitel společnosti PST CLC Mitsui-Soko a člen představenstva Svazu spedice a logistiky ČR.

Související

Doplňuje, že v aplikaci je jasně vidět, kdy řidič s kontejnerem k zákazníkovi přijel, kdy odjel, zobrazeny jsou i informace o vykládce či nakládce nákladu. Nikdo nemusí nikomu volat, vše se automaticky přenáší do systému. Aplikace dává řidiči veškeré potřebné informace k dodání zásilky. V portálu, do kterého mají zákazníci přístup, vidí nejen informace o stavu přepravy, ale také například informace o celním řízení.

Nikdo nemusí nikomu volat, vše se automaticky přenáší do systému. Aplikace dává řidiči veškeré potřebné informace k dodání zásilky.
Nikdo nemusí nikomu volat, vše se automaticky přenáší do systému. Aplikace dává řidiči veškeré potřebné informace k dodání zásilky.
Foto: PST CLC Mitsui-Soko
Související