Automatizace radikálně mění podobu stávajících dodavatelských řetězců a významně zvyšuje efektivitu, bezpečnost a výkonnost logistiky. Je v současné době vůbec možný rozvoj bez investic do nových technologií? Jaké jsou dopady automatizace skladovacích procesů na výkon podniku? Jaké jsou hlavní hnací motory a největší výzvy zrychlování automatizace v oblasti logistiky? Jaké technologie je dobré použít a kdy? A jak takové investice financovat? Společnost FM Logistic, která je globálním poskytovatelem pro dodavatelské řetězce a která nedávno zrealizovala největší projekt v oblasti automatizace ve střední Evropě, nabízí odpovědi na tyto otázky ve své bílé knize nazvané „Automatizace skladů jako katalyzátor výkonnosti podniku“.

Optimalizace skladovacích procesů je již standardem, který zvyšuje efektivitu logistických operací, zajišťuje hladké fungování dodavatelského řetězce a konkurenceschopnost na trhu. V posledních letech k ní dochází stále častěji, a to díky využití inovativních technologických řešení. Investice do automatizace skladovacích procesů se nedotýkají jen financí, ale jedná se o strategický proces, který má dopad na provoz a výkon celé společnosti.

Související

Společnost FM Logistic, která je prominentním poskytovatelem služeb v oblasti logistiky a expertem na návrhy řešení pro dodavatelské řetězce, se rozhodla těmto otázkám věnovat hlouběji a vydala zprávu o vývoji a trendech v oblasti automatizace v logistice. Studie vychází z průzkumu, kterého se zúčastnily společnosti provozující sklady jak pro tradiční prodejní kanály, tak pro online prodeje ve třech zemích, a to konkrétně ve Francii, Polsku a Indii. Záměrem studie je nalézt odpověď na otázku, jaký dopad mají inovace na firmy, zákazníky a zaměstnance skladů.

Plná automatizace do 10 let?

Studie dokládá, že v současné době dominuje částečná automatizace logistických procesů – 82 procent společností účastnících se průzkumu toto chápe jako standard. Většina respondentů také věří, že v průběhu příštích 5 až 10 let dojde k plné automatizaci téměř všech skladovacích procesů.

Mezi nejčastěji zmiňované technologie patří automatizační zařízení, jako jsou vysokozdvižné vozíky, dopravníky, paletové vozíky, doplňování a vyskladňování z regálů apod. Očekává se také, že se rozšíří využití robotizace, umělé inteligence a strojového učení. Většina společností ale také předpokládá, že stále budou existovat oblasti, kde bude nejefektivnější využití manuální práce a lidských zásahů. To se bude týkat v prvé řadě personalizace a manipulace s vráceným zbožím. Je patrné, že zásadní pro rozvoj skladovacích procesů bude v budoucnu synergie automatizovaných řešení a lidských činností.

„Zpráva dokládá, že přístup společnosti FM Logistic k automatizaci je správný. Soustředíme se na rozvoj nových technologií, ale nesnažíme se o automatizaci za každou cenu. Zásadní je pro nás identifikovat zákaznické procesy, které vyžadují asistenci, a výběr řešení, která firmě přinesou nejvýznamnější a nejlépe měřitelné výhody. Jsme také přesvědčeni, že jednou z nejdůležitějších výzev dneška je budování efektivních rozhraní mezi lidmi a stroji,“ zdůrazňuje Patrick Bellart, robotization and automation director, FM Logistic.

Automatizace pro měřitelné výsledky

Tyto úvahy jsou v souladu s investicí do nového skladu polské pobočky firmy Ikea ve městě Wiskitki, kterou FM Logistic nedávno učinila. Ve skladu o rozloze 16 tisíc metrů čtvrečních, kde se zpracovávají online objednávky, byla použita moderní technologická řešení, jako jsou inovativní asistenční roboti od společnosti Locus Robotics, kteří jsou v Polsku nasazeni úplně poprvé, nebo automatická linka Savoye. Jedná se o nejrozsáhlejší implementaci automatizovaných řešení, jakou společnost FM Logistic zatím realizovala v regionu střední Evropy. Výsledkem je vyšší efektivita logistických operací a lepší pracovní podmínky ve skladu. Zároveň budou objednávky zákazníků polské pobočky Ikea zpracovány v kratším čase a s vyšší efektivitou.

„V Ikea je naším cílem rozvoj vícekanálového prodeje. Našim zákazníkům nabízíme možnost volby, kde a jak se s námi chtějí potkat. Díky moderní infrastruktuře a automatizaci skladů jsme schopni na jejich požadavky reagovat ještě rychleji. Naši zákazníci mají nyní o 2,5 hodiny času navíc na odeslání objednávky tak, aby byla doručena následující den. Ale co je nejdůležitější, položky, které dodáváme z naší platformy ve městě Wiskitki, představují nejrychleji rostoucí segment našich služeb. Naším cílem je zlepšit každodenní život všem. Chceme, aby vybavení domácnosti bylo dostupné, udržitelné a pohodlné pro všechny,“ říká Sebastian Kaczmarski, head of central distribution operations at Ikea Distribution Services S.A.

„Ve společnosti FM Logistic věříme, že dodavatelské řetězce mají zásadní dopad na podnikání našich klientů, a snažíme se jim proto poskytnout takové logistické služby, které přesně odpovídají jejich potřebám. U našeho nejnovějšího projektu pro polskou pobočku Ikea byla nejlepším řešením automatizace velkého měřítka. Společně jsme vyvinuli provozní model, který vyhoví očekávání našeho klienta i jeho koncových zákazníků a zároveň ulehčí práci našim zaměstnancům ve skladu. Stejných cílů chceme dosáhnout i v našem dalším projektu automatizace v České republice, kde použijeme jinou technologii, která bude lépe vyhovovat provozu a potřebám našeho klienta. Bližší detaily zveřejníme již brzy,“ říká Guilhem Vicaire, central Europe business solutions director.

Pokud srovnáme dynamiku zavádění nových technologií ve skladech, je zřejmé, že u logistických operací a procesů pro online prodeje dochází dnes k nejrychlejší automatizaci. Ve zprávě „Automatizace skladů jako katalyzátor výkonnosti podniku“ představují experti ze společnosti FM Logistic výsledky hloubkových analýz tohoto trendu ve vztahu k různým faktorům, jako je typ trhu (zralý nebo rozvojový), odvětví, prodejní kanály, technologie, financování atd. Tato kombinace nabízí ucelený pohled na současnou úroveň automatizace, potřeby a očekávaní a ještě efektivněji pomáhá při plánování a návrhu automatizace skladů podle potřeb klienta.

Celá zpráva „Automatizace skladů jako katalyzátor výkonnosti podniku“ je k dispozici ZDE.

Související