Měsíčník Logistika již 29 let přináší pravidelný přehled o stavu, novinkách a nejnovějších trendech v logistice. Od letošního třetího čísla, které vychází ve čtvrtek 23. března, se stává samostatnou přílohou týdeníku Ekonom, který trendy v české a světové ekonomice a byznysu mapuje již od roku 1991. Vydavatelství Economia se rozhodlo synergii dvou tradičních časopiseckých titulů posílit v návaznosti na vývoj na trhu, který je na jedné straně ovlivněn růstem výrobních nákladů, a na straně druhé ovšem také zvyšujícím se zájmem o původní oborové informace v nejvyšší kvalitě, přístupné co nejširšímu kruhu čtenářů.

Měsíčník Logistika je proto nově dispozici všem předplatitelům týdeníku Ekonom. Byznysmeni, obchodníci i logistici mají nyní možnost nahlížet do vzájemně propojených světů i díky synergii dvou tradičních časopiseckých titulů. Oba mají širokou čtenářskou základnu rovněž na webových stránkách ekonom.cz, logistika.ekonom.cz a na sociálních sítích, především Linkedin.

Související

Součástí změny je také úprava designu webových stránek měsíčníku Logistika reflektující jeho partnerství s týdeníkem Ekonom.

Čísla Logistiky číslo 6 a 11, věnovaná automatizaci a robotizaci, respektive efektivitě skladovacích procesů, vyjdou v týdeníku Ekonom a též jako přílohy Hospodářských novin.

Odborný měsíčník Logistika je určen zejména managementu firem a odborníkům, kteří v přelomové době rozhodují o systémovém i doplňkovém řešení pohybu materiálu a zboží, především v odvětví dopravy, průmyslu, velkoobchodu a v dalších oborech. Přináší pravidelný přehled o stavu, novinkách a nejnovějších trendech v logistice. Mapuje současnou praxi a vývoj v oblastech dopravy, skladování, manipulace s materiály, distribuce a využití nových technologií doma i v zahraničí. Výrobcům a poskytovatelům logistických služeb umožňuje prezentaci technických prostředků, informačních a řídicích technologií a nabídku přepravních, spedičních a dalších logistických služeb. Časopis úzce spolupracuje například s Českou logistickou asociací, katedrou logistiky VŠE v Praze a s dalšími autoritami oboru z praxe i vysokých škol.

Součástí servisu časopisu je elektronický newsletter, který je distribuován do e-mailových schránek předplatitelů. Časopis má kromě internetových stránek na www.logistika.ekonom.cz také profil na Linkedin síti, kde zveřejňuje upozornění a odkazy na vlastní aktuality i analytické redakční články.

Související