V době, kdy společnost cargo-partner slaví 40. výročí svého založení, se majitel a zakladatel společnosti Stefan Krauter rozhodl prodat tohoto rakouského globálního logistického hráče japonské akciové společnosti Nippon Express Holdings, která je rovněž mateřskou společností firmy Nippon Express, APC, Franco Vago a dalších. Stefan Krauter, který zahájil činnost v roce 1983 s pěti zaměstnanci na vídeňském letišti a který firmu téměř zcela organicky rozvinul na dnešních 4000 zaměstnanců ve 40 zemích světa, již předal štafetu svému managementu a nyní předává i vlastnictví svému „ideálnímu nástupci“ NX.

Poté, co obrat společnosti cargo-partner v roce 2020 poprvé překročil hranici jedné miliardy eur v celosvětovém obratu, vzrostl o 72 procent a v roce 2021 dosáhl více než 1,8 miliardy eur, se v roce 2022 dále zvýšil na 2,06 miliardy eur. „Vedení agilními zakladateli nese nesporné výhody, ale od určité fáze je větší výhodou vysoce profesionální a dlouhodobě stabilní vlastnictví. Je výzvou a odpovědností zakladatelů, aby ve správný čas rozhodli o nástupnictví jak ve vedení, tak ve vlastnictví. Není příliš brzy na to, aby bylo možné vybudovat stabilní interní nástupnictví managementu, ale zároveň jistě také ne příliš pozdě,“ říká Stefan Krauter. „Proto jsme společně se správní radou společnosti začali vyhodnocovat různé možnosti budoucnosti společnosti cargo-partner.“

Související

Stefan Krauter pokračuje ve vysvětlování: „Pro vedení a zaměstnance by bylo také dobrou variantou pokračovat zcela samostatně, ale protože se ve skupině NX Group našel ideální nový strategický vlastník, došli jsme k závěru, že je to správná cesta. V návaznosti na integrační politiku, kterou jsme u skupiny NX Group vysledovali, zůstane společnost cargo-partner sama sebou, co se týče organizace i značky – a zároveň se stane nejsilnějším cargo-partnerem vůbec.“

Smlouva byla podepsána 12. května 2023 a vstoupí v platnost po obvyklém schválení regulačními orgány (antimonopolními a FDI) odhadem za čtyři až sedm měsíců.

Novou éru podpoří i zakladatel Stefan Krauter

„Obě organizace budou těžit ze značných synergií v oblasti globálního pokrytí poboček, rozšířeného portfolia služeb, posíleného regionálního, produktového a IT know-how, většího rozsahu a podobně. Skupina NX se značně rozšíří díky naší silné a rozsáhlé síti ve střední a východní Evropě, která ideálním způsobem doplní stávající síť NX, a společnost cargo-partner poskočí o několik lig na vnitroasijských a transtichomořských obchodních trasách,“ říká Stefan Krauter. A dodává: „Společnost cargo-partner bude také nadále pracovat se svou stávající globální agenturní sítí, usilovat o rozšíření této části svého podnikání a v budoucnu ji podpoří svou modernizovanou platformou, která je v současné době ve vývoji.“

„Osobně budu i nadále podporovat tento přechod ve své nové funkci v dozorčí radě společnosti a ve své poradní funkci pro představenstvo společnosti. Zaměřím se na částečnou integraci s novými vlastníky i na další záležitosti týkající se strategie, fúzí a akvizic a ESG. Jak zajímavá a obohacující výzva na závěr mé kariéry,“ říká Krauter.

Při této transakci radily prodávající straně společnosti J.P. Morgan (finanční oblast), ValueAdd (finanční oblast), BCG (obchodní oblast), Schönherr (právní oblast) a Deloitte (účetní a daňová oblast).

Související