Balení je proces, který denně řeší miliony firem na celém světě. Požadavky globálního oběhového hospodářství kladou důraz na využívání inovativních obalů pro opakované použití. Opakovaně použitelné a jednocestné neboli jednorázové obaly jsou dvě různé kategorie obalů s odlišnými vlastnostmi a účely. Kdy zvolit opakovaně použitelné nebo jednocestné obaly, záleží na mnoha faktorech. Společnost Raja, přední evropský výrobce obalových materiálů, přináší několik tipů na konkrétní použití obalu.

Opakovaně použitelný obal

Hlavní funkcí opakovaně použitelných obalů je sloužit při více než jednom transportu nebo pro více než jedno použití. Mohou být vyrobeny z různých materiálů, jako je například plast, kov nebo sklo. Mezi příklady opakovaně použitelných obalů patří plastové kontejnery, kovové bedny nebo skleněné lahve.

Trend:

„Ve společnosti Raja si uvědomujeme problematiku obalu na jedno použití. Proto se neustále snažíme inovovat a hledat řešení pro ekologické alternativy, které lze jednoduše recyklovat. Jedním z takových řešení je takzvaný jednomateriálový obal. Pandemie covidu-19 výrazně ovlivnila náš životní styl a prezentaci produktů. Před krizí jsme šli cestou snižování obalů. V současné době se trend obrátil. Například mnoho ovoce a zeleniny je z hygienických důvodů opět nabízeno v plastové fólii. Zda to bude pokračovat, není jasné. Někteří specialisté se však domnívají, že vzestupný trend u baleného zboží bude nadále přetrvávat. Řešením je proto jednomateriálový obal, který je složen z jediného druhu materiálu. Jeho výhodou je právě to, že je mnohem snadněji recyklovatelný než obaly z více materiálů. Můžete například volit 100procentně recyklovatelný strečový papír s certifikací PEFC,” vysvětluje Gabriela Fabianová, generální ředitelka společnosti Raja.

„Výhody opakovaně použitelných obalů zahrnují snížení množství odpadu, nižší náklady v dlouhodobém horizontu a lepší environmentální udržitelnost.Nicméně, vyžadují systém pro jejich návrat a čištění, což může způsobit dodatečné náklady a logistické výzvy,” vysvětluje Gabriela Fabianová, generální ředitelka společnosti Raja.

Jednorázové obaly

Jednorázové obaly se používají při jednom transportu nebo použití a jsou obvykle vyrobeny z materiálů, jako je karton, lepenka, papír nebo tenký plast. Mezi příklady jednocestných obalů patří papírové krabice, lepenkové obaly nebo plastové tašky. Jednocestné obaly jsou často levnější na pořízení a vyžadují minimální úsilí v logistice, protože nemusí být vráceny nebo čištěny. Nicméně, mají vyšší ekologickou stopu, protože při každém použití se vytváří odpad.

Při rozhodování, zda zvolit opakovaně použitelné nebo jednocestné obaly, záleží mimo jiné na následujících faktorech:

Četnosti použití: Pokud se očekává, že bude obal používán opakovaně vícekrát, pak by opakovaně použitelný obal mohl být vhodnější, protože se sníží náklady na výrobu a nakládání s odpadem.

Související

Logistické možnosti: Opakovaně použitelné obaly vyžadují systém pro návrat, čištění a opětovné distribuování. Pokud má firma vhodnou logistickou infrastrukturu a zdroje pro tento proces, může to být efektivní volba. V opačném případě, pokud nemá kapacity pro zpracování opakovaných obalů, může být lepší sáhnout po jednocestném obalovém materiálu.

Environmentální aspekty: Opakovaně použitelné obaly mají menší dopad na životní prostředí díky snížení množství vytvořeného odpadu a zdrojů potřebných pro jejich výrobu. Pokud se firma zaměřuje na udržitelnost a snižování ekologické stopy, mohou opakovaně použitelné obaly být vhodnou volbou.

Náklady: Opakovaně použitelné obaly mohou firmám ušetřit náklady v dlouhodobém horizontu, zejména pokud jsou často využívány. Nicméně, pořízení a údržba systému opakovaných obalů může vyžadovat značnou investici. V případě jednocestných obalů jsou náklady na pořízení obvykle nižší, ale náklady na opakované nákupy mohou být vyšší v průběhu času.

„Celkově lze říci, že volba mezi opakovaně použitelnými a jednocestnými obaly závisí na konkrétních potřebách a cílech dané firmy, logistických možnostech, environmentálních prioritách a nákladech spojených s oběma variantami,” dodává Gabriela Fabianová, generální ředitelka společnosti Raja.

Jednocestné obaly jsou často levnější na pořízení a vyžadují minimální úsilí v logistice, protože nemusí být vráceny nebo čištěny. Nicméně mají vyšší ekologickou stopu.
Jednocestné obaly jsou často levnější na pořízení a vyžadují minimální úsilí v logistice, protože nemusí být vráceny nebo čištěny. Nicméně mají vyšší ekologickou stopu.
Foto: Raja

Další variantou, která pomáhá především v oblasti e-commerce jsou obaly s dvojitými lepícími proužky pro zpětné odeslání zboží.Tytoo obaly jsou relativně novým konceptem, nicméně, zavedení těchto obalů je úzce spojeno s růstem e-commerce a potřebou vytvořit efektivní způsob vrácení zboží.

Přechod k používání obalů s dvojitými lepícími proužky lze spojit s rozvojem a popularitou e-commerce, který se dramaticky zvýšil v průběhu posledních desetiletí. S rostoucím objemem objednávek online a potřebou jednoduchého a bezpečného způsobu vrácení zboží se výrobci a prodejci začali zaměřovat na vylepšení obalů, které umožňují snadné vrácení zboží zpět. Kromě toho, zavedení obalů s dvojitými lepícími proužky je pravděpodobně spojeno s růstem spotřebitelských očekávání ohledně pohodlí a snadnosti vrácení zboží. Spotřebitelé dnes často vyžadují flexibilní politiku vracení zboží a jednoduchý proces vrácení.

Česku se daří recyklovat materiál ze zhruba 57 procent PET lahví uvedených na trh. Zbývající část jich končí pohozená v přírodě nebo na skládkách a ve spalovnách.

Komise Zelená dohoda pro Evropu v listopadu 2022 navrhla nová celounijní pravidla pro obaly, které by již neměly být rostoucím zdrojem odpadu ani frustrace spotřebitelů. Každý Evropan vyprodukuje v průměru téměř 180 kilogramů obalového odpadu ročně. Obaly jsou jedním z hlavních způsobů použití primárních materiálů, neboť 40 procent plastů a 50 procent papíru používaného v EU je určeno k balení. Kdyby Evropská unmie nepřijala žádná opatření, bylo by do roku 2030 takového odpadu ještě o 19 procent více a odpadu z plastových obalů dokonce o 46 procent více, uvádí v tiskové zprávě Evropská komise.

 

Související