Společnost DPD, součást sítě balíkové přepravy Evropě Geopost, získala třetí místo v žebříčku udržitelnosti v kategorii ESG projekt. Žebříček vznikl ve spolupráci týdeníku Ekonom a Svazu průmyslu a dopravy ČR jako nezávislé hodnocení firem sestavené na základě vyplnění dotazníku o strategii či projektu, který podniky v oblasti udržitelnosti mají. Dotazníky prostupují všemi třemi pilíři udržitelnosti. Obsahují otázky týkající se ochrany životního prostředí, společenské odpovědnosti i řízení společností.

DPD byla oceněna za svůj unikátní projekt měření kvality ovzduší, díky kterému si může každý Pražan ověřit, jak se aktuálně dýchá v okolí jeho bydliště. Denně ho totiž monitorují senzory umístěné na 100 dodávkách, které se pohybují v pražských ulicích a data vyhodnocují v reálném čase. Další senzory fungují také na 20 budovách. Porotu na projektu nejvíce zaujala komplexnost a otevřenost dat a ocenila také snahu DPD o zlepšení ovzduší v hlavním městě.

Související

Vítěze žebříčku vybrala porota, kterou tvoří právníci, ekonomové, konzultanti v oblasti udržitelnosti a novináři, kteří se udržitelnosti, životnímu prostředí a společenské odpovědnosti věnují ve svých článcích. Nad nezávislostí hodnocení navíc bdí zástupce neziskového sektoru.

Související