Automatizace je dnes v oboru manipulace s materiálem jedním z nejdiskutovanějších témat. Společnost Still, která patří mezi nejvýznamnější firmy v oboru intralogistiky a automatizace, přijala slogan „Automatizace – nyní ještě chytřejší“ a podniká další kroky. Zatímco se dosud v intralogistice s automatizací řešily hlavně technologické inovace, experti z Hamburku chtějí v mnohem větší míře chytře a efektivně pokrývat konkrétní specifické potřeby automatizace u zákazníků. Společnost všechny detaily podrobně rozepisuje v aktuální tiskové zprávě.

Kromě požadavků na vozíky, které by mohly být v některých případech jednodušší, Still zaznamenává u svých zákazníků také rostoucí poptávku po automatizačních řešeních, která by bylo možné realizovat rychle a která nabízejí možnost budoucího rozšíření. „Automatizace dává kromě jiného návod na řešení přetrvávajícího nedostatku kvalifikovaných pracovníků, který je částečně způsoben také demografickým vývojem. Mnozí z pracovníků, kteří se narodili v silných ročnících, odcházejí do zaslouženého důchodu. Kromě toho nové zaměstnance aktuálně hledají firmy téměř ve všech oborech,“ vysvětluje trend Frank Müller, senior vice president pro brand management společnosti Still. Právě chytrá řešení automatizace by měla pomoci nedostatek pracovních sil překonat.

Související
7 minut čtení
Manipulační technika využívající širokou škálu zdrojů energií, nová robotická řešení, ukázky automatizovaných procesů blízkých praxi,...

„Celkově vidíme, že rozvoj automatizace se již neomezuje jen na ty, kteří se do ní pustili hned na začátku, na ty, kteří neustále hledají nejnovější technické trendy a produkty. Pro mnoho společností se automatizace stává nyní prakticky jediným způsobem, jak ještě dále čelit stálému tlaku na rostoucí efektivitu. A řešení musí být co nejrychlejší, přímočaré a samozřejmě spolehlivé – a nejlépe bez větších úprav skladu,“ dodává Frank Müller.

Automatizace – zásadní strategický pilíř

Pro společnost Stillse proto automatizace v posledních letech stala strategicky velmi důležitým pilířem pro budoucnost. Frank Müller v tomto ohledu varuje: „Nepotřebujeme se dostat jen výše, rychleji, dále – ale potřebujeme hlavně postupovat chytře!“ Hledají se tedy inteligentní řešení s vhodným stupněm automatizace, která umožňují rychlou realizaci, rozšiřitelnost a jsou použitelná kdekoliv, zejména v již existujících budovách.

„Zcela nový sklad na zelené louce dokáže vysokým stupněm automatizace vybavit téměř každý. Skutečné umění však spočívá v budování automatizace ve stávajících, většinou velmi stísněných skladových budovách. A právě pro podmínky podobných ‚brownfieldů‘ nabízíme vhodnou techniku pro automatizaci,“ říká Frank Müller.

Inteligentní řešení pro stávající budovy

V počátcích bylo pro implementaci automatizace nutné splnit náročné požadavky. Dnes je nástup automatických inteligentních pomocníků možný téměř kdekoli. Nové výrobní závody nebo sklady na zelené louce (tzv. greenfieldy) vybavené vším, co v milovnících robotiky budí nadšení, jsou totiž dnes spíše výjimkou. Automatizační řešení se tak musí vměstnávat do stávajících skladových budov (tzv. brownfieldů). V jejich úzkých uličkách se nedají postavit ideální trasy, ve kterých je jízdní dráha vždy volná, naopak, často tu ve směru jízdy vznikají překážky.

Největší výzvou jsou pak smíšené provozy, v nichž musí automatizované vozíky pracovat v prostorech, kde se pohybují také manuálně ovládané stroje a lidé, protože v podmínkách brownfieldu není možné automatizovanou oblast oddělit. I zde Still nabízí řešení – konkrétně samoučící se manipulační techniku, která se zvládne sama bezpečně a efektivně pohybovat i v nepříznivém prostředí.

Chytrá automatizace

Vertikální a horizontální přeprava vyžaduje široký výběr dostupných typů vozíků, jedině tak mohou stroje provádět právě ty úkoly, které jim přísluší.

Za zamyšlení stojí – proč používat k přepravě na dlouhých trasách rozměrné stroje, jako jsou vysokozdvižné vozíky nebo retraky, když tuto práci mohou zastat autonomní mobilní roboty (AMR)? Navíc vysokozdvižné vozíky se při zásobování výroby kvůli stísněnému prostoru často ani nedokáží dostat na místo, potřebné pro zásobování pracovníků u pásu. V těchto případech je pak lepší použít AMR vozíky, které se mohou vzhledem ke svým rozměrům dostat rychle až přímo k pracovišti u výrobní linky, a navíc jsou přitom výhodné i z hlediska pořizovacích nákladů. Díky své kompaktní konstrukci potřebuje AMR pro naložení a vyložení nákladu téměř o polovinu méně místa než vysokozdvižný vozík.

U společnosti Still si navíc zákazníci mohou u AMR vybrat mezi základní variantou ACH, která se řídí za pomoci QR kódů na podlaze, a variantou AXH, která poskytuje ještě větší flexibilitu. Tato možnost je výhodná v případě komplexnějšího využití. Hodí se také do smíšeného provozu, kdy může pracovat společně a v souladu s jinými přepravními systémy bez řidiče (TFS), jako jsou vozíky pro vertikální vychystávání nebo retraky. Stejně dobře ale může spolupracovat se stroji bez automatizace.

Vše podle konkrétních potřeb

Hlavní rozdíl mezi jednotlivými modely AMR spočívá ve stupni autonomie, který daný mobilní robot přináší. Společnost Still to nedávno jasně předvedla ve své ukázce automatizace na veletrhu LogiMat 2023. Jedná se hlavně o to, jak moc je příslušný AMR skutečně „inteligentní a chytrý“ – a jak se tedy dokáže vyrovnat s nepředvídatelnými situacemi nebo prostředím, které není zcela ideální.

Vozík Still EXV
Vozík Still EXV
Foto: archiv Still

V praxi to znamená, že inteligentní autonomní robot ideální prostředí nepotřebuje, protože se dokáže přizpůsobit svému okolí – stejně jako jeho lidské kolegyně a kolegové. Překážky na trase může objet, a pokud je zablokovaná úplně, dokáže naplánovanou trasu kompletně přepracovat a najít alternativní cestu k cíli. Právě tyto schopnosti umožňují nasazení chytrých robotů v brownfieldech i ve smíšeném provozu s manuálně provozovanými vozíky.

Prvním autonomním přepravním vozíkem společnosti Still je OPX iGo neo, inteligentní autonomní vychystávací vozík, který pomáhá lidem při práci jako asistenční robot (kobot). Dokáže toho ale mnohem víc. Společnost Still v různých výzkumných projektech prokázala, že neo zvládá i plně autonomní provoz. Zajímavé přitom je, že již obsahuje potřebnou senzoriku, která tak může posloužit jako ideální platforma pro další kroky k rozvoji jeho umělé inteligence.

Principy modularity v hardwaru a softwaru

Společnost Still činí automatizaci průmyslových procesů navíc ještě chytřejší, a to díky škálovatelnosti automatizace a využívání principu plug-in. „Abychom dokázali držet krok s nároky zákazníků, požadovanou rychlostí ve výrobě a mohli rychle uvádět automatizované vozíky do provozu, potřebujeme standardizované moduly, které lze kombinovat do individuálních řešení – což se týká nejenom strojů samotných, ale i softwaru,“ vysvětluje Frank Müller. Jedině díky nim lze přicházet s automatizovanými řešeními, která umožňují další rozšiřování. „Potřebujeme, aby tato modularita měla podobu stavebnicového systému, abychom mohli rychleji vyrábět a uvádět naše stroje do provozu. Údržba, opravy a vylepšování vybavení, to vše je díky stavebnicové metodě snazší,“ doplňuje Müller. Kromě toho modulární konstrukce umožňuje mnohem rychlejší integraci nových funkcí, a díky tomu také rychlejší reakce na trendy, přání zákazníků a nové požadavky.

Univerzální „jazyk“ VDA 5050

Vzhledem ke stále přetrvávajícímu nedostatku personálu a rostoucímu tlaku na náklady společnost Still směřuje k nabídce automatizovaných řešení pro širokou cílovou skupinu zákazníků. Důležitým krokem na této cestě je rozhraní VDA 5050 – jakýsi univerzální „jazyk“ pro různé existující systémy. V dnešním propojeném světě již není možné, aby si každý výrobce vyvíjel vlastní systém. Naopak musí být možné bez problémů automatizovat i smíšené flotily složené ze strojů různých firem.

V rámci akce Test Camp Intralogistics během IFOY Test Days 2023 jezdily vozíky Still a stroje pěti dalších výrobců poprvé společně pod kontrolou řídicího systému Kion Group.
V rámci akce Test Camp Intralogistics během IFOY Test Days 2023 jezdily vozíky Still a stroje pěti dalších výrobců poprvé společně pod kontrolou řídicího systému Kion Group.
Foto: archiv Still

 

Právě proto několik dodavatelů přepravních systémů bez řidiče a jejich odběratelů spojilo síly, aby dohromady realizovali projekt tohoto společného rozhraní. Výsledkem bylo to, že v rámci akce Test Camp Intralogistics během IFOY Test Days 2023 jezdily vozíky Still a stroje pěti dalších výrobců poprvé společně pod kontrolou řídicího systému Kion Group. Testovací scénář probíhal v Dortmundu pět dnů – a fungoval spolehlivě, prokázal funkčnost předávání příkazů a stavových údajů. A 27. až 30. června 2023 byl tento projekt představen na veletrhu automatiky v Mnichově a Still byl opět u toho. Zároveň s tím pokračují práce na vývoji komunikačního rozhraní, které by se v budoucnu mohlo stát standardem, který bude běžně integrován do všech nových automatizovaných vozíků Still.

Související