Společnost GasNet, distributor plynu a český lídr v LNG pro nákladní silniční dopravu, spustila prodej nízkoemisního zkapalněného biometanu (bioLNG). Je to poprvé v Česku, kdy budou moci řidiči kamionů tankovat toto unikátní obnovitelné palivo. Ve srovnání s dieselovým motorem má bioLNG až o 95 procent nižší emise oxidu uhličitého.

V ČR je aktuálně registrováno okolo 70 tisíc těžkých nákladních vozidel s tradičním pohonem. BioLNG nabízí dostupné a efektivní řešení, jak v tomto sektoru snížit emisní stopu i související náklady na emisní povolenky, které mají v dopravě začít platit v roce 2027. BioLNG bude možné tankovat na celkem šesti plnicích stanicích GasNetu. Aktuálně poslední dokončenou stanici v Klecanech u Prahy dnes společně se zástupci firmy slavnostně otevřel také ministr životního prostředí Petr Hladík.

Společnost GasNet se již několik let úspěšně zasazuje o rozvoj zkapalněného zemního plynu (LNG) v nákladní silniční dopravě. Svou pozici lídra nyní firma upevnila dalším krokem, když jako první v Česku spustila prodej obnovitelné varianty tohoto paliva – zkapalněného biometanu (označovaného jako bioLNG).

Související

„Zahájením prodeje nízkoemisního bioLNG otevíráme novou kapitolu zelené nákladní silniční dopravy na tuzemském trhu. Toto unikátní palivo představuje vrchol čisté kamionové mobility,“ říká Martin Gebauer, generální ředitel skupiny GasNet.

BioLNG se vyrábí ze zbytků potravin, zemědělského odpadu nebo dokonce z kalu odpadní vody. Zkapalněný biometan je možné získat prakticky z jakéhokoliv biologicky rozložitelného odpadu. Jedná se o velmi pokročilé palivo cirkulární ekonomiky. V porovnání s naftou nevypouští motor na zkapalněný plyn žádné pevné částice ani oxidy síry. Emise oxidů dusíku jsou u zkapalněného plynu nižší až o 70 procent a plynové kamiony jsou tišší až o devět decibelů, což je obrovská výhoda při provozu v obydlených oblastech.

„Poptávka po zelené a udržitelné dopravě už roste. BioLNG je momentálně jediným dostupným palivem, které dokáže na tento zájem efektivně odpovědět. Není to přitom jen věcí logistických společností, ale hlavně těch, kteří si u nich přepravu svého zboží objednávají. Právě oni mají s ohledem na své ESG strategie a cíle odpovědného podnikání zájem snižovat emisní stopu nejen své výroby, ale samozřejmě i distribuce svých výrobků. Vedle environmentálního dopadu má Česká republika zároveň šanci vybudovat dodavatelský řetězec českého biometanu do českého kamionu, a posílit tím i energetickou soběstačnost české ekonomiky,“ vysvětluje Thomas Merker, finanční ředitel skupiny GasNet.

Ekologické a ekonomické řešení

Česká republika se prostřednictvím evropské směrnice o obnovitelných zdrojích energie zavázala k naplňování klimatických cílů EU. Cílem je snížit emise skleníkových plynů v dopravě o 14,5 procent nebo dosáhnout podílu obnovitelných zdrojů energie ve výši 29 procent do roku 2030.

„Právě biometan je v současné době jednou z mála dostupných cest, jak tyto ambiciózní cíle naplnit, proto Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem průmyslu a obchodu přijímají opatření, která by měla napomoci k rozšíření výroby biometanu v České republice. Za zásadní opatření považuji nedávné schválení programu na podporu výroby biometanu Evropskou komisí, které nám umožní poskytnout státní podporu na výstavbu a provoz nových nebo konvertovaných zařízení na výrobu biometanu. Je to začátek naplňování naší vize přechodu na bezemisní zdroje,“ vysvětluje Petr Hladík, ministr životního prostředí.

Aby celá Evropa včetně ČR dokázala plnit emisní cíle, zavádí se řada nástrojů, které mají dekarbonizaci urychlit. Od roku 2027 to bude například zavedení emisních povolenek právě v dopravě (EU ETS2). Počáteční cena emisní povolenky byla stanovena na 45 eur za tunu oxidu uhličitého. Podle kalkulací GasNetu zatíží toto opatření silniční nákladní dopravu v České republice dodatečnými náklady ve výši zhruba osmi miliard korun za rok. „Jsou to náklady navíc, které bude muset nést česká ekonomika, a které povedou ke zhoršení její konkurenceschopnosti. Pokud začneme systematicky obměňovat portfolio kamionů v těžké silniční dopravě už nyní, můžeme tyto vícenáklady výrazně omezit,“ doplňuje Thomas Merker.

Na jaře 2024 navíc dojde i ke zvýšení sazeb mýtných poplatků o novou složku navázanou na emise. Například Německo přistoupí k vyššímu mýtnému kvůli emisím už od 1. prosince letošního roku a náklady na mýto u naftových tahačů vzrostou podle aktuálního návrhu až o 84 procent.

„Cena zkapalněného plynu je dlouhodobě nižší než u nafty. Přejít na LNG nebo na obnovitelné bioLNG se proto určitě vyplatí i z pohledu plánování investic do vozového parku. S provozem LNG plnicích stanic máme dlouhodobé zkušenosti. S touto technologií jsme začali jako první v Česku a jsme lídr trhu. Jsme připraveni podat českým dopravcům, jejich zadavatelům i samotným firmám pomocnou ruku, a společně s nimi dál pracovat na rozvoji tohoto unikátního paliva v Česku,“ dodává Filip Dostál, vedoucí Business Developmentu v GasNetu.

BioLNG na šesti místech v Česku

Infrastruktura GasNetu, kde je možné tankovat bioLNG, se nachází v blízkosti klíčových dopravních tepen České republiky. Plně v provozu je pět LNG plniček a stojí v Mladé Boleslavi (dálnice D10), Nýřanech (dálnice D5), Jažlovicích (dálnice D1), Kaplici (budoucí dálnice D3) a Klecanech (D8). Šestou stanici postavil GasNet v Hradci Králové. Její oficiální uvedení do provozu oznámí firma již brzy.

Tankování je snadné

Výdejní stojan na čerpacích stanicích je samoobslužný s non-stop provozní dobou. Výkon každé stanice dovoluje natankovat až šest tahačů za hodinu. Samotné tankování přitom není složité. Řidiči, kteří ještě nemají zkušenost s tankováním zkapalněného plynu, můžou využít školení od technických specialistů GasNetu. Hlavní důraz se klade na bezpečnost provozu.

Na všech plnicích stanicích je možné platit bankovními platebními kartami nebo tankovacími a palivovými kartami Eurowag a DKV, které dobře znají i provozovatelé dieselových nákladních vozů.

Související