Společnost Yusen Logistics (Czech), pod kterou spadá operativa v Čechách a na Slovensku, prošla úspěšně interním auditem zaměřeným na dodržování správné distribuční praxe při přepravě, manipulaci a krátkodobém skladování zásilek v letecké, námořní a silniční přepravě.

Logistika a organizace přepravního řetězce léčivých přípravků je velmi náročným procesem směřujícím v konečném důsledku k ochraně zdraví pacientů, tedy uživatelů léčiv. Jako taková musí dodržovat velmi vysoké standardy kvality, ochrany zboží před kontaminací, dodržování stanovených teplotních režimů s důrazem například na dohledatelnost jednotlivých šarží, identifikaci padělků, stanovení odpovědných osob ve společnosti. Samozřejmostí je průběžné vyhodnocování a řízení rizik spojených s dopravou a logistikou.

Související

Celý proces certifikace byl zahájen v březnu letošního roku a zakončen v říjnu. Zahrnoval komplexní nastavení pravidel, postupů a standardů aplikovaných do provozu logistické společnosti při řízení dodavatelů služeb společnosti a vyžadovaných zákazníky – výrobci a distributory léčiv. Procedura implementace a dodržování předpisů zahrnovala kromě interního nastavení povinných atributů operativy také pohled do provozů dodavatelů, kteří zástupcům Yusenu umožnili ve svých prostorech provést kontrolu dodržování pravidel manipulace se zásilkami.

Audit probíhal za asistence Astrid Thorissenové – globální manažerky kvality ve farmaceutickém průmyslu společnosti Yusen Logistics a Carmena Zou, evropského manažera kvality Yusen Logistics.

„Úspěšným uzavřením projektu jsme připravili podmínky pro růst společnosti i v rámci farmaceutického průmyslu, který patří v Yusen Logistics ke klíčovým průmyslovým odvětvím. V tomto segmentu poskytujeme služby nejenom v zemích západní Evropy, ale po celém světě. Připojili jsme se tímto k již dříve certifikovaným provozům v Polsku a Maďarsku, abychom zajistili rozšíření sítě i do zemí CEE a dokázali tak zajistit služby destinačního agenta v souladu se správnou distribuční praxí,“ doplňuje František Klivan, head of sales & marketing společnosti Yusen Logistics (Czech).

Související