Kion Group vyvinula a uvedla na trh svůj vlastní 24voltový systém vodíkových palivových článků pro své průmyslové vozíky. Nová výrobní linka v Hamburku má kapacitu pro výrobu až 5000 systémů palivových článků ročně. Kion Group do této technologie nyní investuje více než 11 milionů eur. V příštích letech má do portfolia přibýt ještě 48voltový systém.

Valeria Gargiulo, chief people & sustainability officer Kion Group o nových pohonných systémech říká: „Zahájení výroby vodíkových palivových článků nám umožňuje uspokojit rostoucí poptávku zákazníků po bezemisním a udržitelném pohonu vozíků, který je možné rychle natankovat. Nyní můžeme našim zákazníkům nabídnout vše: průmyslové vozíky, systémy palivových článků pro ně a následný poprodejní servis.“

Jednoduché a praktické, rychlé a čisté

Technologie palivových článků nabízí mnoho výhod. Vodíkové pohony při provozu neprodukují žádné emise, takže jsou ideální i pro použití v uzavřených prostorech skladů. Pokud vodík pochází z obnovitelných zdrojů, například z bioplynu nebo elektrolýzy vody při využití solární nebo větrné energie, je jeho používání klimaticky neutrální.

Související

Celá doba tankování vozíků trvá pouze tři až pět minut, což zvyšuje jejich dostupnost a celkové využití. Ve vícesměnných provozech s velkými flotilami vyniknou výhody ještě více. Čisté pohony palivových článků jsou praktickou alternativou ke konvenčním olověným bateriím zvláště v průmyslových odvětvích, kde je důležitá čistota a hygiena, jako je tomu například ve farmacii nebo při výrobě potravin. 

Technologie palivových článků v průmyslových vozících

V systémech palivových článků se elektrická energie vyrábí chemickou reakcí mezi vzdušným kyslíkem a tankovaným vodíkem. Vznikající energie je vedena do kompaktní lithium-iontové baterie, která pak dodává energii hnacímu a zdvihovému motoru. Palivový článek tak přímo generuje elektrickou energie potřebnou k provozu vozíku. Vedlejším produktem tohoto „studeného spalování“ pak není nic jiného než teplo a voda.

Související