Digitální systém správy přepravních boxů pro opakované použití, který představila mezinárodní logistická společnosti Yusen Logistics společně se společností Editel pro dodavatelský řetězec v automobilovém průmyslu, nejen šetří náklady, ale také ulevuje životnímu prostředí.

Téma udržitelnosti a šetrného využívání dostupných zdrojů se v evropském automobilovém průmyslu odráží již dlouho. V listopadu na mezinárodní konferenci Odette 2023 zaměřeném na řízení dodavatelského řetězce v automobilovém průmyslu představila japonská logistická společnost Yusen Logistics a Editel, mezinárodně působící specialista na elektronickou výměnu dat (EDI) se sídlem ve Vídni, systém pro digitální správu opakovaně použitelných přepravních boxů (RTI) v automobilovém průmyslu.

Efektivní systém řízení šetří náklady

Nový systém řízení RTI (RTIM) zajišťuje efektivní manipulaci s těmito přepravními boxy. Využívá mimo jiné technologii RFID, která umožňuje bezkontaktní výměnu dat mezi transpondérem RFID (štítkem/značkou RFID) a čtečkou/zapisovačem RFID (bránou). Když nákladní vozidlo s příslušně „označenými“ přepravními boxy opustí továrnu dodavatele nebo sklad společnosti Yusen Logistics, je tato informace zaznamenána na bráně a data jsou automaticky přenesena ke zpracování do systému řízení RTI. Jakmile přepravní box dorazí na místo určení, je opět zaznamenán na bráně. Toto nové řešení umožňuje sledovat polohu přepravních boxů v reálném čase. Pokud má partner k dispozici příliš malý počet přepravních boxů k doplnění, systém na to upozorní a zabrání případnému zpoždění v dodavatelském řetězci.

Související

Systém RTIM byl integrován do stávajícího, plně automatizovaného procesu zásobování založeného na EDI. Díky tomu lze data dále zpracovávat prostřednictvím EDI a využívat je pro další dokumenty, jako jsou například pokyny k dodávce.

„Jako dlouholetý partner v oblasti EDI poskytujeme společnosti Yusen Logistics mnohem více než jen technické propojení. Pomáháme našim klientům konzultacemi, podporou a nabízíme také rozsáhlé odborné znalosti pro implementaci nových procesů,“ říká Gerd Marlovits, generální ředitel společnosti Editel.

Gerd Marlovits, generální ředitel společnosti Editel
Gerd Marlovits, generální ředitel společnosti Editel
Foto: Yusen Logistics

Snížení nákladů o 90 procent

Petr Šmidlík, vedoucí IT oddělení společnosti Yusen Logistics (Czech), vysvětluje pozadí: „Vzhledem ke spolupráci mnoha dodavatelů v automobilovém průmyslu vznikly a stále vznikají problémy s tzv. RTI.“ RTI je zkratka pro Returnable Transport Item, což jsou opakovaně použitelné krabice, bedny, palety, vozíky, koše a další kontejnery, které se používají mimo jiné v automobilovém průmyslu, ale i v dalších odvětvích, například v elektronickém průmyslu. „Tyto problémy byly vyvolány nedostatkem účinných systémů pro evidenci, správu a řízení RTI,“ říká Petr Šmidlík. Závažné jsou z toho plynoucí dodatečné náklady na zbytečnou přepravu a skladování nebo dočasné náklady na balení či přebalování autodílů pro zajištění dodávek just-in-time. V některých případech může dokonce dojít k zastavení výroby, protože potřebné RTI nejsou u příslušného výrobce k dispozici.

Náklady se mohou snadno vyšplhat do milionů, jak ukazuje příklad výrobce automobilů, který spravuje 500 tisíc RTI. Ročně činily náklady vzniklé nedostatečnou efektivitou při manipulaci s opakovaně použitelnými přepravními boxy více než jeden milion eur. „Díky našemu řešení bylo možné tyto dodatečné náklady snížit o 90 procent a dosáhnout návratnosti investice za méně než dva roky,“ vysvětluje Petr Šmidlík.

Petr Šmidlík, vedoucí IT oddělení společnosti Yusen Logistics (Czech)
Foto: Yusen Logistics (Czech)

Systém řízení RTI ulevuje životnímu prostředí

Generální ředitel společnosti Editel Gerd Marlovits upozorňuje na další velmi důležitý bod spolupráce: „Plně automatizovaný systém nejen šetří náklady, ale také ulevuje životnímu prostředí, například tím, že se vyhýbá zbytečným přepravním trasám. Ukazujeme tak, že postupující digitalizace v logistických řetězcích může cenným způsobem přispět k udržitelnosti.“

Základem nového digitálního řešení pro manipulaci s RTI, které šetří zdroje, je technologie RFID, díky níž bylo možné vytvořit nový systém správy RTI (RTIM). Systém nyní využívá několik automobilových společností v České republice, Thajsku a Japonsku. Kromě toho společnost Yusen Logistics poskytuje poradenství i dalším výrobcům automobilů či dodavatelům Tier 1. Další oblasti uplatnění tohoto řešení, které dále zlepší udržitelnost v dodavatelském řetězci, lze nalézt například v elektronickém průmyslu.

Generální ředitel společnosti Editel Gerd Marlovits je každopádně přesvědčen, že spolupráci s Yusen Logistics lze dále prohlubovat a že RTIM bude využívat více automobilových společností: „Vzhledem k tomu, že Česká republika nyní patří mezi 10 nejlepších zemí světa v automobilové výrobě, jsme přesvědčeni o dalším potenciálu této spolupráce.“

Související