Mezinárodní poskytovatel přepravních a logistických služeb se stal členem iniciativy OSN s názvem Global Compact, která usiluje o to, aby společnosti na celém světě přijímaly udržitelnou a společensky odpovědnou politiku a podávaly o ní zprávy.

V roce 40. výročí založení společnosti cargo-partner se tento globální poskytovatel přepravních a informačních logistických služeb oficiálně připojil k největší světové iniciativě OSN v oblasti udržitelného rozvoje firem s názvem Global Compact. „Naše čtyřicetiletá cesta je nejen důkazem našeho růstu, ale také našeho trvalého závazku k ekologické a společenské odpovědnosti,“ řekl Stefan Krauter, zakladatel a CEO společnosti cargo-partner. „Připojením k iniciativě Global Compact organizace OSN potvrzujeme své odhodlání podporovat udržitelnost v logistickém sektoru, prosazovat odpovědné obchodní postupy a přispívat k udržitelnější budoucnosti na celém světě.“

Iniciativa Global Compact organizace OSN je dobrovolná iniciativa, jejímž cílem je povzbudit společnosti k tomu, aby své strategie a činnost přizpůsobily univerzálním zásadám v oblasti lidských práv, práce, životního prostředí a boje proti korupci a aby podnikaly kroky, které podporují společenské cíle. Iniciativa byla oficiálně zahájena v roce 2000 a v současné době se jí účastní 13 tisíc firem a dalších zainteresovaných stran ve více než 170 zemích. Účastníci se zodpovídají prostřednictvím pravidelného podávání zpráv a jsou povzbuzováni k tomu, aby prosazovali změny prostřednictvím inovativních řešení a partnerství.

Související

Udržitelnost jako priorita

Společnost cargo-partner je průkopníkem v zavádění ekologických alternativ a stanovování ambiciózních emisních cílů, aby minimalizovala svou uhlíkovou stopu. iLogistické centrum společnosti cargo-partner poblíž vídeňského letiště, otevřené v roce 2018 a postavené s využitím oceňované dřevěné architektury, je příkladem závazku společnosti k udržitelnosti. K úsilí logistického poskytovatele o využívání obnovitelných zdrojů energie přispívá i rostoucí počet fotovoltaických instalací na pobočkách společnosti cargo-partner po celém světě. Kromě toho společnost aktivně podporuje vývoj úsporných letadel, elektrických nákladních automobilů a mnoho dalších projektů zaměřených na podporu přechodu na udržitelné dopravní a logistické technologie po celém světě.

Standardizované procesy

Společnost cargo-partner je držitelem certifikátů ISO 14001 v několika zemích, což odráží její vysoké standardy v oblasti environmentálního řízení, zatímco četné digitalizační iniciativy vedly k výraznému snížení spotřeby zdrojů. Přísný proces zajištění kvality společnosti zajišťuje spolupráci pouze s dopravci splňujícími nejvyšší standardy v oblasti ekologických dopravních technologií. Kromě toho společnost cargo-partner aktivně pomáhá svým klientům při sledování a snižování jejich uhlíkové stopy, a podporuje je tak v dosahování jejich cílů v oblasti udržitelnosti.

„Celosvětová klimatická krize je jednou z nejdůležitějších výzev naší doby a naše oddanost udržitelnosti zůstává neochvějná. Budeme i nadále minimalizovat náš dopad na životní prostředí a podporovat všechny zúčastněné strany v tom, aby jejich provoz byl udržitelnější. Společně tak budujeme lepší svět pro současné i budoucí generace,“ dodal Stefan Krauter.

Související