Mezinárodní poskytovatel přepravních a logistických služeb chrání životní prostředí a udržitelnost prostřednictvím inovativních projektů, včetně podpory iniciativ na výsadbu stromů. Cílem je snižovat uhlíkovou stopu společnosti a přispívat k celosvětovému úsilí o zalesňování.

Vysazování stromů v cargo-partnerském lese.
Vysazování stromů v cargo-partnerském lese.
Foto: cargo-partner

V souladu s komplexní strategií v oblasti ESG a jako vyjádření základní hodnoty „bereme to osobně“ zavedla společnost strategická opatření pro boj proti odlesňování. Kromě výsadby tisíců stromů v takzvaném „cargo-partnerském lese“ díky digitalizaci a zefektivnění řady obchodních procesů cargo-partner výrazně snížila spotřebu papíru. Například pobočka společnosti v Jižní Koreji vykázala za poslední tři roky snížení spotřeby papíru o 50 procent, zatímco tým námořní přepravy v Maďarsku snížil spotřebu papíru až o 80 procent během jediného roku.

„Jsme hrdí na to, jaký dopad mají naše iniciativy v oblasti výsadby stromů, kde díky tisíci nově vysazených stromů přispíváme ke zdravější planetě. Náš cargo-partnerský les je symbolem našeho trvalého závazku k udržitelnosti a my jsme i nadále odhodláni hledat nové způsoby, jak snižovat naši uhlíkovou stopu,“ řekl Stefan Krauter, zakladatel a CEO společnosti cargo-partner.

Související

V roce 2021 společnost představila dvě iniciativy, jejichž cílem je urychlit celosvětové úsilí o zalesňování. První iniciativa, spuštěná v lednu 2021, zahrnovala přechod na platformu udržitelného vyhledávače Ecosia. Tento jednoduchý, ale účinný přechod směřuje 80 procent zisku z reklamních příjmů na podporu projektů výsadby stromů.

V témže roce společnost cargo-partner zahájila komplexní průzkum spokojenosti zákazníků se svými online řešeními. Pro motivování zákazníků se společnost zavázala, že ve spolupráci s platformou Ecologi, která se zabývá ochranou klimatu, vysadí jeden strom za každý vyplněný dotazník. V „cargo-partnerském lese“ se rychle zabydlelo více než 1000 stromů.

V květnu 2023 se více než 20 dobrovolníků z bulharského týmu cargo-partner zúčastnilo výsadby téměř 100 ovocných stromů a keřů v sofijské botanické zahradě, jedné z největších na Balkáně. Úsilí týmu bylo jasnou ukázkou závazku k péči o životní prostředí a zapojení komunity. A v září stejného roku uspořádala společnost cargo-partner Austria na počest svého 40. výročí oslavu pro zákazníky. Součástí akce byla i ruleta věnovaná ochraně přírody. Výtěžek z akce umožnil vysazení více než 2400 stromů ve spolupráci se společností Ecologi, čímž se dále rozrostl cargo-partnerský les.

V cargo-partnerském lese dnes roste více než 3500 stromů. Vzhledem k tomu, že každý strom pohltí v průměru nejméně 10 kilogramů oxidu uhličitého ročně, to znamená, že cargo-partnerský les již pomohl odstranit z ovzduší 35 tisíc kilogramů oxidu uhličitého.

Související