Intralogistická společnost Still představila inteligentní systém Smart Charging pro nabíjení lithium-iontových baterií. Systém pomáhá výrazně snížit náklady na energie tím, že správné načasuje nabíjení manipulační techniky. Podle výrobce tak lze dosáhnout vysokých úspor už při několika málo vozících ve skladu.

Protože se cena za elektrickou energii obecně řídí nabídkou a poptávkou, v časech nejvyšší spotřeby má elektřina i vysoká cenu. „Odběrovým špičkám elektrického proudu a s tím spojeným vysokým nákladům na energie se můžeme ale často vyhnout,“ upozorňuje Gesa Kaatz, energetická expertka ze společnosti Still. „Díky inteligentní strategii nabíjení lze monitorovat a řídit, kdy a kolik manipulačních vozíků se bude nabíjet. Tím lze rychle a výrazně snížit energetické náklady na provoz flotily manipulační techniky. Smyslem a cílem je flotilu nabíjet ve vhodných časových intervalech a vyhnout se tak výkonovým špičkám,“ dodává.

Související

S výraznými úsporami nákladů za energie pomáhá technologické řešení, které společnost Still nabízí pod označením Smart Charging. Pomocí tohoto systému lze komplexně, digitálně a transparentně monitorovat a řídit u flotily manipulační techniky veškeré procesy, které se týkají baterií a nabíjení. Gesa Kaatz upozorňuje, že pokud provozovatelé elektrických vozíků přesně vědí kdy, kde a kolik energie spotřebují, mohou spolehlivě a předvídavě plánovat procesy nabíjení a disponibilitu svých vozíků a s tím související nepřerušený materiálový tok. Still Smart Energy Unit (SEU) propojuje použité stacionární nabíječky kabelem a zajišťuje efektivní distribuci energie. Probíhá tak analýza stavů nabití, plánování kapacit a prioritizace nabíjení.

Návratnost již po roce

Řada podrobných testů provedených u středně velké logistické společnosti s celkem sedmi nabíjecími stanicemi pro lithium-iontové baterie ukázala, že jen samotným nasazením inteligentní technologie nabíjení Smart Charging je možné ušetřit na nákladech na energie téměř 250 tisíc korun ročně. Návratnost investice tak lze očekávat již po prvním roce provozu.

Předpokladem pro inteligentní energetický management je použití lithium-iontových baterií. Jejich výhodou je, že se mohou bez problémů průběžně dobíjet, a jsou proto mnohem flexibilnější než klasické olověné baterie. Ty se dříve nabíjely většinou po skončení směny. „Vznikaly tak nežádoucí špičky odběru proudu, jejichž důsledkem pak byly mnohem vyšší náklady za elektrickou energii.“ říká Gesa Kaatz. Lithium-iontové baterie lze oproti tomu bez problémů průběžně dobíjet i během krátkých pracovních přestávek. Kromě toho jsou tyto baterie až o 30 procent efektivnější a poskytují lepší disponibilitu, protože není nutná jejich výměna mezi směnami.

„Chytrá“ intralogistika

Still se orientuje na „chytrou“ intralogistiku – vyvíjí inteligentní řešení, která umožní plynulejší a efektivnější procesy ve skladovém hospodářství. Jejím smyslem je lepší ochrana zdraví pracovníků a současně plnění vysokých standardů trvalé udržitelnosti. Proto Still podporuje nová řešení pro rozvoj e-mobility a automatizace, řízení flotil a management hospodaření s energiemi. Cílem je cirkularita, tedy důsledné šetrné nakládání se zdroji a opětovné zhodnocování použitých materiálů.

Související