Společnost PST CLC Mitsui-Soko se svým významným zákazníkem, společností Continental, prodloužila kontrakt v logistickém centru v Nehvizdech, kde firmě zajišťuje outsourcing logistiky a následnou distribuci k B2B odběratelům. Kontrakt byl prodloužen až do roku 2027.

PST CLC Mitsui-Soko pro společnost Continental v Nehvizdech skladuje pneumatiky, které jsou určeny pro středozápadní oblast České republiky, tedy zhruba od Vysočiny na západ. Zajišťuje komplexní outsourcing logistiky, včetně následné distribuce pneumatik v režimu D+1.

„Pracujeme v systému zákazníka. Objednávky plánujeme na jednotlivé trasy, ve skladu je vypickujeme, naložíme do vozidel a následující den jsou pneumatiky u odběratelů,“ říká Jiří Bradna, obchodní ředitel společnosti PST CLC Mitsui-Soko. Firma v Nehvizdech využívá kmenový personál i agenturní pracovníky, vždy podle sezonní potřeby. Sklad v Nehvizdech je přizpůsoben specifikům skladování pneumatik.

Související

Jiří Bradna dodal, že na prodloužení tohoto významného kontraktu měla velký vliv dlouhodobá vysoká úroveň kvality poskytovaných služeb a flexibilní reakce na dynamické požadavky.

Získávání nových klientů je obtížnější

Jaký byl loňský rok pro PST CLC Mitsui-Soko? „Rok 2023 byl hodně ovlivněn nepříznivými inflačními tlaky. Kvůli tomu rostly naše náklady. Naopak klesaly objemy skladovaného zboží i přeprav. Setkáváme se s dlouhými rozhodovacími procesy u klientů, což souvisí s nejistotou na trhu a klesající spotřebou. Získávání nových klientů je tedy pomalejší. Jakékoliv rozhodnutí, které má spojitost s novou nákladovou položkou nebo změnou logistického partnera, je vždy dlouze zvažováno,“ říká Jiří Bradna.

Nové obchodní příležitosti přinesl nový sklad v Pohořelicích u Brna, nicméně ten stále disponuje výraznou volnou kapacitou. Firma se zaměřuje na maximální péči o stávající klienty. „Cílem je, aby zákazníci byli spokojeni se servisem, kvalitou služeb i s cenovými podmínkami,“ podotýká Jiří Bradna.

Doplňuje, že se firma v roce 2023 snažila posílit a stabilizovat obchodní tým, čímž došlo ke zvýšení obchodní aktivity na trhu. Současně došlo k posílení marketingové činnosti.

Související