Společnost CHEP, přední globální poskytovatel řešení pro dodavatelské řetězce, získala certifikát Top Employer 2024 v České republice. Titul udílí organizace Top Employers Institute, která ve firmách po celém světě hodnotí úroveň zaměstnaneckých podmínek. Česká pobočka byla takto oceněna podruhé za sebou a zároveň CHEP potvrdil status nejlepšího zaměstnavatele v Evropě.

Při udílení globálního certifikátu Top Employer se pak CHEP zařadil mezi pouhých 17 společností, které jej pro rok 2024 získaly. Akreditace je přitom ukazatelem uplatňování HR zásad a praxe, jež jsou v celosvětovém měřítku na zcela výjimečné úrovni.

„S potěšením mohu konstatovat, že i letos jsme si udrželi akreditaci Top Employer, a to jak coby lokální, český subjekt, tak na celosvětové úrovni, kde patříme mezi top 17 společností. Tento úspěch je důkazem nadšení a angažovanosti našich lidí, díky nimž je CHEP opravdu skvělým místem pro práci. Zakládáme si na nesmírně inkluzivním prostředí, náš závazek k udržitelnosti nemá konkurenci a našim zaměstnancům nabízíme fantastické kariérní příležitosti. Je velmi povzbudivé vidět, že naše postupy v oblasti lidských zdrojů jsou ve světovém kontextu vnímány jako špičkové, a ocenění bereme nejen jako důvod k velké hrdosti, ale také jako závazek vůči našim zaměstnancům. Závazek vytvářet inspirativní zázemí, které jim umožní rozvíjet jejich ideje i sny ve velkém," uvedla Agnieszka Szyja, HR manažerka pro střední Evropu.

Související

Program Top Employers Institute certifikuje organizace na základě účasti v průzkumu zaměřeném na osvědčené postupy v oblasti lidských zdrojů. Hodnoceny jsou výsledky v šesti oblastech pokrývajících dvacítku témat.

Mezi kategorie, ve kterých společnost CHEP v porovnání s referenčním hodnocením vynikla, patří strategie vedení lidí, otevřenost podnětům zaměstnanců, kariérní rozvoj, nábor talentů, wellbeing či udržitelnost.

„Ocenění Top Employer obdržené již druhým rokem po sobě a současně s tím umístění mezi třemi nejlepšími zaměstnavateli v České republice je pro naši českou pobočku významným úspěchem," říká Frederic Rotrou, Country Lead společnosti CHEP v České republice. „Získání titulu opět potvrzuje, že naše postupy v oblasti lidských zdrojů patří mezi nejlepší na světě. Nadále se zaměřujeme na vytváření přívětivého pracovního prostředí a na flexibilní přístup s respektem k potřebám našeho týmu. Pohodlí zaměstnanců je pro nás na prvním místě, zaměřujeme se i na rozvíjení komplexních benefitů. Důraz klademe také na odpovědné a etické obchodní praktiky v souladu s naším závazkem k udržitelnosti na základě principů ESG. Hluboké zaměření na environmentální, sociální i firemně správní faktory pak podporuje i výjimečnou pozici, kterou si držíme v oblasti lidských zdrojů. Příkladem nejlepší praxe je naše partnerství s Vysokou školou ekonomickou v Praze, které ukazuje, jak integrujeme principy ESG do místních iniciativ, jež jsou klíčové pro získávání a rozvoj špičkových talentů."

V roce 2023 společnost CHEP překonala svůj cíl stanovený do roku 2025, a to čtyřicetiprocentní zastoupení žen v představenstvu, a zároveň dosáhla podílu žen ve výši 36,3 procenta na vedoucích pozicích celosvětově. Nadále také zlepšovala výsledky v oblasti bezpečnosti, kdy zaznamenala historicky nejlepší rok s úrazovostí o 31 procent nižší v porovnání s rokem 2020. S cílem více podporovat diverzitu svých lidí rozšířila společnost nabídku programů přístupnosti a nabízí zdroje pro zaměstnance z různých rasových, zdravotních, genderových či gramotnostně znevýhodněných socioekonomických skupin.

CEO organizace Top Employers Institute David Plink dodal: „V časech, jež jsou ovlivněny nestandardními podmínkami, se lidé i firmy mají tendenci ukázat v nejlepším světle – a právě toho jsme byli letos svědky během certifikace v programu Top Employers 2024. Oceněné společnosti totiž podávaly skutečně výjimečné výkony. CHEP dokázal, s jakou odpovědností se staví ke svým lidem po celém světě. Všechny společnosti, které se staly globálními držiteli certifikace Top Employer, pak spojuje nadstandardně konzistentní přístup k personální agendě. Je nám nesmírným potěšením, že můžeme zveřejnit seznam těchto organizací a oslavit jejich úspěchy pro rok 2024.“

Související