Mezinárodní poskytovatel přepravních a info-logistických služeb se v rámci své komplexní strategie udržitelnosti v loňském roce zapojil do projektu HHLA Pure společností Hamburger Hafen und Logistik (HHLA) a Metrans. Díky tomu cargo-partner ČR v roce 2023 přepravila celkem 3650 TEU mezi evropskými přístavy a vnitrozemím s využitím uhlíkově neutrálního servisu. Společnosti se v loňském roce rovněž podařilo obhájit renomovaný AAA Gold rating.

HHLA Pure představuje klimaticky neutrální manipulaci a přepravu s využitím hybridních nebo elektrických lokomotiv, elektrifikaci přístavních kontejnerových terminálů včetně manipulace kontejnerů elektrickými jeřáby. Všechny v současnosti nezbytné emise oxidu uhličitého jsou kompenzovány prostřednictvím mezinárodně certifikovaných projektů na ochranu klimatu Gold Standard.

Za rok celkem 3650 TEU bez uhlíku

Certifikát potvrzující zapojení do programu HHLA Pure pro cargo-partner ČR získala společnost v březnu minulého roku pro přístavy Hamburk, Koper a Bremerhaven, přičemž v říjnu 2023 rozšířila svou účast v projektu i o přístavy Gdaňsk, Wilhelmshaven, Rotterdam, Terst, Rijeka a Duisburg.

Související

„Těší mě, že naše zapojení do HHLA Pure projektu přineslo nám i našim klientům další výraznou úsporu oxidu uhličitého – od března do konce roku 2023 bylo přepraveno 3650 TEU bez uhlíkové stopy. Srovnáme-li si, že při přepravě z Hamburku do Prahy představuje úspora oxidu uhličitého na jednu TEU až 95 kilogramů a při přepravě do České Třebové je to až 112 kilogramů oxidu uhličitého, je to reálný přínos,“ uvedl Jiří Jelínek, jednatel cargo-partner v České republice. Svou účast v projektu cargo-partner ČR v lednu prodloužila, a tak i v roce 2024 bude společně se společností Metrans spolupracovat při ochraně klimatu a minimalizovat uhlíkovou stopu.“

Zelená síť logistiky

Pilotní projekt HHLA Pure odstartovala společnost Metrans v roce 2019 a do ostrého provozu ji zařadila o rok později. V první fázi nabídla linky z/do Hamburku, k němu přidala německý Bremerhaven a slovinský Koper. V roce 2021 začala firma v Německu a Rakousku využívat výhradně zelenou energii, čímž došlo ke snížení emisí oxidu uhličitého o dalších 60 procent. Od té doby bylo s nulovými emisemi přepraveno více než 900 tisíc TEU ročně. V září loňského roku do této zelené sítě přibyly přístavy Wilhelmshaven, Gdaňsk, Rotterdam, Terst, Rijeka. Kromě toho byly integrovány i vnitrozemské terminály Duisburg v Německu a Inđije v Srbsku. Dodnes tento servis ušetřil 122 590 tun oxidu uhličitého, to představuje emise srovnatelné s jízdou 1,3 miliardy kilometrů autem nebo s výrobou 1,4 milionu chytrých telefonů.

Podruhé s oceněním AAA Gold Excellence

Cargo-partner v České republice byla nedávno oceněna certifikátem AAA Gold Excellence od společnosti Dun & Bradstreet. Certifikát je mezinárodně udělován výhradně společnostem, které splňují nejpřísnější kritéria hodnocení ekonomických subjektů podle statistického prediktivního modelu nepřetržitě po dobu tří let a poskytovateli logistiky se certifikát podařilo získat už druhý rok po sobě. Tím se cargo-partner řadí do exkluzivní skupiny nejdůvěryhodnějších společností v České republice, tohoto hodnocení dosáhlo pouze 0,4 procenta ekonomicky aktivních firem v ČR. Hodnocení je potvrzením mnohaleté organizované vysoce kvalitní práce, která staví cargo-partner na přední místa v uvedeném regionu. Certifikát je znakem finanční spolehlivosti, platební etiky a extrémně nízkého finančního rizika pro každou společnost, která chce s cargo-partner obchodovat.

„Uplynulé tři roky byly náročné, ale zároveň to byly velmi úspěšné roky pro cargo-partner v ČR. Jsme potěšeni tímto oceněním naší tvrdé práce, která nás motivuje k dalšímu rozvoji, dosahování našich cílů, přičemž zůstáváme věrni našemu firemnímu mottu ,bereme to osobně!‘,“ uvedl Jiří Jelínek.

Související