Nájemci průmyslových nemovitostí v Česku ve srovnání s minulými lety ve zvýšené míře zkoumají podmínky, které jim nabízejí trhy v sousedních zemích. „Zejména při přejednávání nájemních smluv v lokalitách sousedících s Polskem či Slovenskem pozorujeme, že nájemci porovnávají nájemní podmínky ve stávajících projektech s podmínkami v zahraničí. V případě nových a větších projektů, jejichž umístění se řeší napříč střední a východní Evropou, se pak český trh kvůli vysokým nákladům spojeným s nájmem stává mnohdy nekonkurenceshopný. Firmy proto začínají uvažovat o relokaci do jiné země jako o jedné z variant. Hromadný exodus se však nekoná,“ řekl časopisu Logistika Matěj Indra, vedoucího oddělení pronájmu průmyslových a logistických nemovitostí.

Potvrdil tak zprávu z letošního února, v níž 108 Agency varovala, že v konečném součtu skokového nárůstu nákladů mohou být pro část zájemců i stávajících nájemců tuzemské průmyslové plochy již nedostupné, a to bez ohledu na lokalitu. 108 Agency tehdy sdělila, že zaznamenala aktivní poptávky po nových pronájmech či možnostech relokace na Slovensko nebo do Polska, kde mohou výše zmíněné subjekty dosáhnout výhodnějších podmínek. Na toto nebezpečí poukazovali v rozhovorech pro Logistiku ostatně i představitelé významných nadnádrodních společností, například na podzim Kateřina Rázlová z DHL Supply Chain, nebo o něco později Jakub Morávek z FM Logistic.

Související

„Ano, je logické, že si nájemci porovnávají, jak jim vychází investice v Ostravě, v Bielsko Bialé nebo v Žilině, takže severovýchod České republiky to má o něco složitější. Česká republika se v rámci střední Evropy stává exkluzivní lokalitou. Praha se stává jednou z nejdražších lokalit v Evropě vůbec. Je to fakt, který je daný tragickým stavem povolování a nedostatkem rozvojových ploch. Přesto jsou nájemci, kteří jsou schopni vysoké nájmy platit. Na druhou stranu i v Polsku a na Slovensku dochází k výraznému zvyšování nájmů, protože jinak se nové projekty nemohou zaplatit a stávají se tak nerentabilními,“ komentoval pro Logistiku situaci CEO investiční skupiny Accolade Holding Milan Kratina.

Na problematiku jsme se zeptali  též Martina Baláže, senior viceprezidenta a country manažera společnosti Prologis pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko. Velký rozhovor s ním a jeho kolegyněmi Annou Jůzovou a Kateřinou Březinovou vychází ve čtvrtek 23. dubna ve třetím čísle měsíčníku Logistika.

Související